Denna webbplats har översatts med Deepl - världens mest exakta översättare

Roland, medlem i Cargo Control Company Group, har åtagit sig att skydda våra kunders integritet och tar sitt ansvar när det gäller säkerheten för kundinformation på största allvar. Vi kommer att vara tydliga och transparenta med vilken information vi samlar in och vad vi kommer att göra med den informationen.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Med personuppgifter avses all information om dig som gör att vi kan identifiera dig, såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och information om din åtkomst till vår webbplats. Vi kan samla in personuppgifter från dig när du gör en beställning, skapar ett konto, besöker vår webbplats eller när du kontaktar oss (telefon, e-post, kontaktformulär eller annat). Specifikt kan vi samla in följande kategorier av information:

  • Företagsnamn, kontaktnamn, e-postadress, telefonnummer, befattning och avdelning, leveransadress, kredit-/betalkort eller andra betalningsuppgifter, IP-adress;
  • Information om din användning av vår webbplats och/eller webbshop;
  • Den kommunikation du utbyter med oss eller riktar till oss via brev, e-post, chatt, samtal och sociala medier.

Vi kommer endast att behandla sådana uppgifter om du har gett ditt uttryckliga samtycke, eller om du medvetet har offentliggjort det.

Vad använder vi dina personuppgifter till, varför och hur länge

Dina uppgifter kan användas för att tillhandahålla våra tjänster. Vi använder dina uppgifter för följande ändamål:

  • Tillhandahålla produkter och tjänster som du efterfrågar;
  • Kontakta dig angående din beställning;
  • Verifiering av kredit- eller andra betalkort;
  • Administrativa eller rättsliga ändamål;
  • Kommunikation och marknadsföring.

Genom att tillhandahålla personuppgifter samtycker du uttryckligen till att vi kan använda dem för att utföra profileringsaktiviteter i enlighet med denna sekretesspolicy. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter om vi har en rättslig grund för att göra det. Den rättsliga grunden beror på de skäl som vi har samlat in och behöver använda dina personuppgifter för.

Vi kommer inte att lagra dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de behandlas. För att fastställa lämplig lagringsperiod tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, art och känslighet, de ändamål för vilka vi behandlar dem och huruvida vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera eller förstöra dem på ett säkert sätt.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi följer strikta säkerhetsrutiner vid lagring och utlämnande av dina personuppgifter och för att skydda dem mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra bolag inom vår koncern Cargo Control Company.

Cookies och spårning av webbplatser

Vår webbplats använder cookies för att vi ska kunna förbättra vår service till dig och tillhandahålla vissa funktioner som du kan tycka är användbara. Cookies är små textfiler som överförs till din dators hårddisk via din webbläsare för att göra det möjligt för oss att känna igen din webbläsare och hjälpa oss att spåra besökare på vår webbplats. I din webbläsare kan du välja om du vill acceptera cookies eller inte. Om du blockerar cookies på vår webbplats kanske du inte kan komma åt vissa delar av vår webbplats och vissa funktioner och sidor kommer inte att fungera på vanligt sätt.

Nyhetsbrev

Om en användare väljer att prenumerera på vår e-postlista kommer de att få e-postmeddelanden som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, förfrågningar om att delta i undersökningar eller information om eller erbjudanden om produkter eller tjänster från Loadlok och/eller dess dotterbolag, agenter eller distributörer. Dessa e-postmeddelanden kan anpassas efter användarens intressen som kommuniceras genom kundundersökningar. Om en användare när som helst vill avregistrera sig från att ta emot framtida e-postmeddelanden, inkluderar vi detaljerade avregistreringsinstruktioner längst ner i varje e-postmeddelande.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har rätt att få en översikt över och information om ursprunget till dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi uppdaterar, korrigerar eller raderar personuppgifterna om dessa uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, eller om de strider mot lagar och förordningar. Du har också rätt att invända om du inte vill ta emot information om våra produkter och tjänster. Du kan meddela oss via e-post.

Ändringar i integritetspolicyn

Vår integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Vänligen kontrollera vår webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad med de senaste ändringarna.